Svet zavoda Mladinskega centra Dravinjske doline, na podlagi 17. člena Statuta Mladinskega centra Dravinjske doline in sklepa št. 6 s 1. redne seje Sveta zavoda Mladinski center Dravinjske doline, objavlja javni razpis za mesto direktorja Mladinskega centra Dravinjske doline.

Kandidati/kandidatke (v nadaljevanju: kandidati) morajo oddati vlogo v 8 dneh od objave tega razpisa. K pisni vlogi morajo kandidati predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev v izvirniku ali v overjenem prepisu.

Prloga: