Klub študentov Dravinjske doline je neprofitno društvo, ki kot lokalna organizacija na Konjiškem in okolici deluje že od leta 1982. KŠDD je ena največjih mladinskih organizacij v lokalnem okolju, ki zastopa interese mladih (ne zgolj študentov) in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa.

Naše poslanstvo je ponuditi mladim možnost kvalitetnega preživljenja prostega časa, povezovanje mladih in organiziranje aktivnosti s poučno vsebino. Poslanstvo izpolnjujemo preko delavnic, projektov, okroglih miz, prireditev, koncertov, … Vsem mladim ponujamo možnost sodelovanja na vseh ravneh delovanja kluba, ter jih vzpodbujamo k ustvarjanju in izražanju.

Vizija, ki smo jo oblikovali je, da bi naslednjim generacijam študentov ponudili še več brezplačnih aktivnostih in tako izboljšali naše delovanje. Želimo postati najboljše delujoča mladinska organizacija v Dravinjski dolini.