Rebeka Podgoršek
Jakob Rožič
Špela Pučnik
Rozi Orož Jevšenak
Žan Pijanmanov
Gaja Viktorija Vižintin
Patricija Furman