Da se boste na Škisovi počutili kot doma.

Ljubljana, 7. 5. 2018 – Škisova tržnica, kot ena izmed največjih in najbolj obiskanih prireditev
na prostem v Sloveniji in hkrati EKO prireditev, daje velik poudarek tudi na skrb za okolje in
ozaveščanje mladih o korektnem ravnanju z odpadki.

Samo še nekaj dni nas loči do Škisove tržnice, ki privabi mlade iz celotne Slovenije. Organizatorji
Škisove tržnice vsako leto vzpostavljajo in izboljšujejo načine zmanjšanja odpadkov in
onesnaževanja prizorišča. Letos se bo na prizorišču nahajal center za ravnanje z odpadki z veliki
zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov — embalaža, steklo, papir, biološki in mešani komunalni
odpadki. Prav tako bodo zabojniki razvrščeni izven ograjenega prireditvenega prostora, tako da
bomo mlade že pred samim vstopom vzpodbujali, da pospravijo za seboj. V popoldanskem času
se bo na prireditvenemu prostoru nahajalo 30 EKO otočkov, pri vsakem od teh bo skrbnik, ki je
pred delom na Škisovi tržnici opravil izobraževanje pri podjetju Snaga Ljubljana, in bo skrbel za
pravilno ločevanje odpadkov. V večernem delu bo na prizorišču 20 EKO otočkov, čez cel dan pa
se bodo skrbniki za urejeno prizorišče sprehajali med obiskovalci in opozarjali na ločevanje in
odlaganje smeti na prostore, določene za to. Za čisto okolico naslednji dan poskrbi 100 čistilcev,
ki po koncu Škisove tržnice očistijo prizorišče, okolico med fakultetami in območje med Dunajsko
in Vojkovo cesto.

Ker pa želimo vzpodbuditi mlade o zavedanju za skrb za čisto okolje, bodo letos vsi obiskovalci,
ki bodo pridno zbirali in pravilno ločevali odpadke na EKO otočkih, za to prejeli nagrado. Vsak,
ki bo na EKO otoček prinesel 20 plastičnih kozarcev, bo prejel bon za pijačo (število kuponov je
omejeno).

Več informacij:
Nina Miketič – odnosi z javnostmi
e-pošta: nina.miketic@skis-zveza.si
Telefon: +386 (0)40 594 036